Home of Hope & Dreams

Ethan en Jerom zijn twee jongens in het weeshuis Home of Hope & Dreams van de Hardenbergse Gini Pullen in Oeganda. Deze twee stoere knapen hebben we geadopteerd en jaarlijks sponsoren we de verzorging, opvoeding en het onderwijs van deze jongens met € 1000,--.

Wekelijks nemen veel kinderen een klein geldbedrag mee naar school en ook de opbrengst van de collecte bij de kerstviering is bestemd voor Ethan en Jerom. Zonodig wordt het totaalbedrag aangevuld met geld uit de 'speeltuinpot'. 

Wanneer u meer informatie wilt over het Home of Hope & Dreams klik dan op het logo linksboven.


Links zie je Ethan en de jongen rechts is Jerom. We hopen dat voor onze adoptiekinderen een goede toekomst is weggelegd.
Wilt je meer van deze twee jongens weten?
Klik dan op de foto's....

 

Help jij ons hen te steunen? Dank je wel.
De meest recente nieuwsbrief kunt u hier lezen.