Op deze pagina staan verwijzingen naar interessante sites voor ouders en verzorgers.

 

Onderwijsinspectie

Vertrouwens-
inspecteur onderwijs

Passend onderwijs

Inpassing lwoo en proOnderwijsstichting
CHRONO
Opvoedinfo:
Opvoeden.nl

Gem. Hardenberg
Samen Doen
Leerplichtwijzer


Connect logopedie


Ouders Online

Metakids: stofwisselingsziekten bij kinderenSteunpunt Autisme


Ouders & COO


GGD IJsselland

Mijn kind online

SchoolWide
Positive Behaviour
Support (SWPBS)

HardenbergKids
 Sportservice Hardenberg
Oudervereniging
Balans Kijk op ontwikkeling:
leerproblemen bij kinderen
J/M voor ouders.
Info over opvoeden

Veilig Verkeer Nederland

Pestweb. Informatieve site
Kind en Cultuur
Hardenberg


Rots & Water 
Gadaku Instituut


Stavast Coaching
Hardenberg
Tekenspoor
Tekentherapie
Hardenberg


SVB: o.a. TOG-regeling


Accare
Hardenberg e.o


Ambiq regio Hardenberg