Visie sbo de Oase

Op sbo de Oase zitten uitsluitend leerlingen die op een of meerdere gebieden problemen ondervinden waarbij het reguliere basisonderwijs hen onvoldoende hulp kan bieden.
Alle medewerkers van de Oase moeten dus, zowel orthopedagogisch als ook orthodidactisch, voldoende zijn geschoold en in staat zijn om deze leerling, met deze problematiek op een goede manier te begeleiden. Met andere woorden, wij moeten: 

Sterk zijn waar het kind zwak is.

Missie sbo de Oase

Ieder mens, en zeker ook ieder kind, heeft dingen waar hij goed in is en ook dingen waar hij minder goed in is of die hij niet kan. In de sport, en dan met name in de topsport, wordt gekeken naar dat ene onderdeel waarin iemand heel goed presteert; de rest is niet belangrijk. Onze maatschappij vraagt om kwaliteit, om kennis en om kunnen en mensen worden soms genadeloos afgerekend op wat ze niet kunnen. Ook op school worden kinderen hiermee al vaak geconfronteerd: ze weten het zelf of worden er soms ook door anderen op gewezen “Jij kunt niet …”. Dit heeft uiteraard consequenties voor het welbevinden van een kind, want iedereen wil graag presteren, gewaardeerd worden, gecomplimenteerd worden. Omdat vrijwel alle leerlingen op de Oase al vaak meer dan eens hebben ervaren dat ze op bepaalde gebieden “minder” zijn dan anderen zien wij het als onze opdracht (missie):

Uitgaand van de sterke punten van een kind,
de zwakke punten versterken.

Naast onze eigen visie en missie onderschrijven we ook de kernwaarden van CHRONO. Hier tekenen ook wij voor.